ראש דוג׳ו - יוסי מזרחי

ראש דוג׳ו – יוסי מזרחי
 
בית התרבות
 
ילדים: ב' 17:15-18:15ו' 13:30-14:30מבוגרים: ב' 21:00-22:15-18:15ו' 15:00-16:15
 
057-7626027
 
USAIsrael